Yönetim Sistemleri

Politikamız​

Mey, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere çevre, enerji, kalite ve gıda güvenliğini insana verilen değerin bir ölçüsü ve şirket politikamızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.

Çalışanlarımızın dünya standartlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında hizmet vermesi, dünya pazarlarında rekabet edebilecek kaliteli ürünler ve markalar yaratmak; en önemli önceliklerimizdir.

Mey Yönetim Sistemleri politikamızın tam metnini görmek için lütfen tıklayınız.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi / ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Mey, ürünün ve üretimin her aşamasında yüksek kaliteye ve tüketici sağlığına öncelikle önem vermektedir. Bu çerçevede şirket bünyesinde müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayan sistemler kurulmakta ve ileri teknolojiyi takip eden altyapısal yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Mey, hızla büyüyen alkollü içki sektörünün öncü firması olarak, kaliteli ürün ve gıda güvenliği kavramlarını yönetim sistemleri ile de pekiştirmekte; ISO 9001:2008 ve ISO 22000:2005 standartlarına ilişkin gereklilikleri özenle uygulamaktadır. Türkiye'de ISO 9001 belgesine sahip ilk rakı üreticisi ve ISO 22000 belgesine sahip ilk şarap üreticisi olmakla beraber Satış Dağıtım Direktörlüğü'nün 2008 yılında belge kapsamına alınmasıyla ürün güvenilirliğinin satış ağında da etkin şekilde korunması sağlanmıştır. Yasal düzenlemelerle belirlenmiş yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmenin yanında, tüketici sağlığını ve müşteri memnuniyetini ön plana alarak, kararında tüketilen ürünün sağlık açışından herhangi bir risk oluşturmaması için gereken tüm önlemleri belirleyip, tedarikçiden tüketiciye kadar olan bütün aşamalarda yönetim sistemleri politikasını esas alarak gerçekleştirmektedir.

TS EN ISO/ IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Yönetim Sistemi

 

Mey Alkollü İçkiler Arge Özel Kontrol Laboratuarı 2007 yılında Tekirdağ'da kurulmuştur. Güçlü altyapısı, modern cihazlarla donanımı, tecrübeli personeli ile 2010 yılında Türk Akreditasyon kurumundan TS EN ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Belgesini almaya hak kazanmıştır.

Laboratuarımız sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda 2011 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesini alarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Laboratuarımız analiz hizmetlerini ulusal ve uluslararası geçerliliği olan standart metotlara göre, en kısa sürede, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, yenilik, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürür.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi / ISO 14064:2007 Sera Gazı Doğrulaması

 

Mey olarak, çevreye verilen etkilerin olabilecek en az düzeyde tutulması, atıkların azaltılması, ayrıştırılması ve geri dönüşümün sağlanması, seragazı emisyonlarımızın hesaplanarak karbon ayak izimizin çıkarılması, doğal kaynak ve enerji tüketiminin en aza indirilmesi için azami gayret göstermekteyiz. Bu amaçla yüksek alkollü içki sektöründe çevre yönetim sistemini ISO 14001 standardına uygun belgeleyen ilk ve tek firmayız. Çevresel etkilerimizi detaylı olarak tespit edip, kontrol altına alarak çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz.

Sera Gazı Beyanı

Türkiye'de gıda sektöründe ilk defa Mey Alkollü İçkiler Nevşehir İçki Fabrikası 2009 yılı sera gazı raporu ve sera gazı envanterini uluslararası geçerliliği olan ISO 14064:1 Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması Standardına uygun olarak hazırlamış ve bağımsız bir kuruluş olan Lloyd's Register 'e 07/10/10 tarihinde doğrulatmıştır.

Ürün Karbon Ayakizi Doğrulaması

Türkiye'de ilk defa Kayra Vintage Serisi beyaz ve kırmızı şaraplarının hayat boyu döngüleri sonucunda açığa çıkan sera gazı emisyonlarının PAS 2050:2008 standardına göre hesaplanması yapılmıştır. Bağımsız bir kuruluş olan Bureau Veritas firmasına 05/09/2011 tarihinde doğrulatılmıştır.

OHSAS 18001 / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Mey olarak, en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı da bu alanda gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları öncelikli şartlarımızdandır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda OHSAS 18001–2007 Yönetim Standardı, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modeli olarak benimsenmiş ve Türkiye'de yüksek alkol sektöründe bir ilke imza atılarak sertifika alınmıştır.

TS EN ISO 50001 / Enerji Yönetim Sistemi

 

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Bu doğrultuda Nevşehir İçki Fabrikamız, 2012 yılı Haziran ayında bu belgelendirmeye hak kazanmıştır ve bir yıl sonra birinci ara kontrol denetiminden başarıyla geçmiştir. 2014 yılı Ekim ayında Tarsus Fabrikamız ve 2015 yılı Ocak ayında da Bilecik Fabrikamız belgelendirmeye hak kazanmıştır. İleriki dönemlerde ISO 50001 belgelendirme sürecine diğer fabrikalarımızın da dahil edilmesi planlanmaktadır.