Eğitim

Profesyonel Bir Ekip ve Üstün Performans

Mey ailesi olarak şirketimizin performansının, finansal veriler ve rakamların ötesine geçtiğine inanıyor, bu doğrultuda ekip arkadaşlarımıza imkan sağlayacak eğitimleri çalışanlarımızın kişisel gelişim planlarına göre hazırlıyoruz.

Tüketicilerimiz ve iş ortaklarımızla sağladığımız uzun soluklu ilişkilerin, onlara giden en iyi hizmete, ürün çeşitliliğine, kalitemize ve nitelikli; her zaman kendini geliştiren iş gücüne bağlı olduğuna inanıyoruz. Üstün performansa sahip takım arkadaşlarımız ile bu sinerjiyi birlikte oluşturuyor bu doğrultuda takımın her oyuncusunun mesleki ve kişisel başarılarını; profesyonel bir ekip tarafından yönetilen eğitim programları ile destekliyoruz.

Amacımız, çalışanlarımızın kişisel gelişimleri ile profesyonel hayatları arasında denge kurarak, bireysel ve profesyonel hedeflere yönelik eğitimler düzenlemektir.

Ortak Dil Ortak Hedef

Mey çalışanları olarak sahip olduğumuz köklü mirasın bilincindeyiz. İşimizi yaptığımız her alanda, aynı hedefe yürüyerek, aynı iş yapış tarzına sahip çıkıyor, aynı hayalleri paylaşan takım çalışmasını ortak hedefimiz olarak benimsiyoruz.

Stratejiler ve Hedef Yayılım Süreçlerinin Tanımlanması

Şirketin ortak hedeflerinin tüm iş birimleri tarafından takip edilmesinin kurumsal başarının vazgeçilmez şartı olduğuna inanıyoruz. Farklı bölümlerde, farklı alanlarda çalışan ekiplerimizin aynı tutku ve anlayışa sahip olmalarını önemsiyoruz. Hedef yayılım stratejilerinin benimsenmesini sağlıyoruz.

Yöneticilik Gelişim Akademisi

Mey, "Yönetici Gelişim Programı” ortak yönetim tarzı oluşturma programıdır. Katılımcılar çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları ve yaşayarak öğrenme seansları kapsamında Mey ailesine ve değerlerine ilişkin yönetim anlayışını günlük iş akışlarına entegre ederler.

"Geleceğimizi Birlikte Şekillendiriyoruz Programı"

"Ortak Dil Ortak Hedef 2010: Geleceğimizi Birlikte Şekillendiriyoruz Programı” ile Mey’in 10 yıl sonrasını hayal etme ve bu hayalleri aynı resim içerisinde toplama çalışması yaptık. Bu ve benzeri projeler sayesinde Mey ailesi olarak her kademedeki çalışma arkadaşlarımızın önerilerini, düşüncelerini ve deneyimlerini dinleyerek geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz.

"Değerlerimizi Yaygınlaştırma Programı 2014"

Şirket değerlerini her gün her yerde yaşama amacıyla yeni bir programa başlıyoruz. Değerlerimizin içselleştirilerek hayata geçirilmesi konusunda tüm çalışanlarımızla bir araya gelerek örnek uygulamaları paylaşıyoruz. Mey olarak değerlerimizin tüm iş uygulamalarımızda yaşatılması için birbirimize yol gösteriyoruz. ​​​