Kariyer Gelişimi

Kariyer Gelişimi

Bu doğrultuda gerçekleştirilen yatay görevlendirme ve terfilerde, çalışanlarına eğitim ve deneyim fırsatları sunarak, takım arkadaşlarının gelişimlerini takip eder. Mey olarak çalışanlarımıza kişisel kariyerlerinde söz sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Kişilerin mevcut yetenek ve deneyimleri çerçevesinde global ve lokal projelerde ek sorumluluklar ile ekip yönetimi ve eş zamanlı iş yapış şekillerini güçlendirme imkanı yaratıyoruz.

Fark yaratan çalışanlarımızı yetenek havuzlarına alıp, güçlü ve gelişime açık yönleri konusunda farkındalık sağlayarak, eğitim ve koçluk süreçleriyle destekliyoruz.

Performans Yönetimi

Çalışanlarımızın şirketimize ve çalışmakta oldukları departmanlara olan katkılarını, objektif performans göstergeleri ışığında takip ederek izlemekteyiz. Performans ile kariyer planları arasında köprü kurarak şirket içi görevlendirme ve terfileri destekliyoruz.​