Mey|Diageo’da Çalışma Hayatı

En değerli hazinemiz, çalışanlarımız

Mey|Diageo olarak, ilham veren karakterler tarafından, nesiller boyunca inşa edilen değerler üzerine kurulduk.

Tekel’in Alkollü İçkiler Bölümü’nün özelleştirilmesiyle 2004 yılında kurulan şirketimizde, o günden bugüne kadar emek veren çalışanlarımız ile yeni mezun gençler tek bir çatı altında üretiyor. Biz buna “kuşakların ortak emeği” diyoruz.

Sektörün üstatları ile gençlerin bir araya gelerek ortaya çıkardıkları işleri; geçmişe saygı, geleceğe selam olarak değerlendiriyoruz.

Çalışanlarımız, sadece iş bilgisi ve teknik uzmanlıklarıyla değil; ekip başarısına ve dayanışmaya olan inançları, sürekli öğrenmeye açıklıkları ve dinamik koşullara hızlı adaptasyonları ile de ön plana çıkıyor.

Organizasyonumuza tutkuyla bağlı çalışanlar yaratmanın yolu; çalışanlarımızı yetkilendirmekten, onlara fırsatlar sunmaktan ve soru sormaya teşvik etmekten geçiyor.Yeni Bi’ Başlangıç: Çalışma modeline felsefi yaklaşımlar

Yeni Bi’ Başlangıç, teknolojik ve sosyal gelişmeler doğrultusunda oluşan “yeni” çalışma modelleri ile çalışanlarımızın “yeni” ihtiyaç ve beklentilerini bir araya getiren, Yeni’lenen Mey|Diageo’nun geleceği şekillendiren iş modelidir.

Yeni çalışma yaklaşımımız bir politika değil, bir felsefe. Bu felsefe yolculuğunda rotamız hiyerarşiden bağımsız, güven, şeffaf iletişim ve empati odaklı, her yönden çevik bir ekosistem yaratmak üzerine. Bu ekosistemi çalışanlarımızla birlikte inşa ettik.

Katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek farklı departmanlardan oluşan “Yeni Bi’ Başlangıç Komitesi”, değişen ihtiyaçlar ve çalışma arkadaşlarımızın geri bildirimleri doğrultusunda hareket ediyor.

Çalışma modelimizi oluştururken çalışanlarımıza yaptığımız anketin sonuçları ile global uygulamaları temel aldık. Herkesin ihtiyacına göre, esnek olarak çalışmaya izin verecek şekilde; tam zamanlı mekân bağımsız, tam zamanlı ofisten ve her ikisinin bir arada yer aldığı haftanın birkaç günü ofisten, birkaç günü ise mekân bağımsız çalışacağı hibrit çalışma modelini belirledik.Bütünsel sağlık

Kaliteli Yaşam2.JPG

Tüm çalışanlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalarımızla fiziksel sağlıktan zihinsel bütünlüğe kadar birçok alanı kapsıyoruz.

Mey|Diageo olarak, kaliteli yaşam prensipleri çerçevesinde iş ve özel hayat arasında uyum yakalamaya yardımcı olmak için Kaliteli Yaşam Destek Programı ile duygusal destek yönlendirmeleri, iş yaşamı hizmetleri ve günlük konular hakkında yönlendirmeler yapıyoruz.

Çalışanlarımız, 7 gün 24 saat ulaşabildikleri Kaliteli Yaşam Destek Hattı’ndan hukuk, finans, sağlık, ebeveynlik gibi birçok konuda uzman desteği alabiliyor.
Annelik & Babalık izni

anne baba izin.JPG

Ebeveynliğe adım atan çalışanlarımızın hayatlarının bu önemli evresine destek olmak amacıyla; kadın çalışanlarımıza 26 hafta, erkek çalışanlarımıza 4 hafta ücretli ebeveynlik izni veriyoruz.​