Yönetim Sistemleri

Politikamız​

Mey, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere çevre, enerji, kalite ve gıda güvenliğini insana verilen değerin bir ölçüsü ve şirket politikamızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.

Çalışanlarımızın dünya standartlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında hizmet vermesi, dünya pazarlarında rekabet edebilecek kaliteli ürünler ve markalar yaratmak; en önemli önceliklerimizdir.

Mey Yönetim Sistemleri politikamızın tam metnini görmek için lütfen tıklayınız.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi / FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

  

Mey, ürünün ve üretimin her aşamasında yüksek kaliteye ve tüketici sağlığına öncelikle önem vermektedir. Bu çerçevede şirket bünyesinde müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayan sistemler kurulmakta ve ileri teknolojiyi takip eden altyapısal yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Mey, hızla büyüyen alkollü içki sektörünün öncü firması olarak, kaliteli ürün ve gıda güvenliği kavramlarını yönetim sistemleri ile de pekiştirmekte; ISO 9001:2015 ve FSSC 22000 standartlarına ilişkin gereklilikleri özenle uygulamaktadır. Türkiye'de ISO 9001 belgesine sahip ilk rakı üreticisi ve ISO 22000 belgesine sahip ilk şarap üreticisi olmakla beraber Satış Dağıtım Direktörlüğü'nün 2008 yılında belge kapsamına alınmasıyla ürün güvenilirliğinin satış ağında da etkin şekilde korunması sağlanmıştır. Mey 2016 yılında gıda güvenliği standartlarını yükselterek tüm üretim tesislerinde FSSC 22000 yönetim sistemine geçiş yapılmıştır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemiyle süreç yönetimi uygulamaları ve FSSC 22000 Sistemi gerekliliklerine uygun olarak, risk bazlı düşünme yaklaşımı ile gerçekleştirdiğimiz ve sürekli iyileştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılanmasını güvence altına almaktayız. Yasal düzenlemelerle belirlenmiş yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmenin yanında, tüketici sağlığını ve müşteri memnuniyetini ön plana alarak, kararında tüketilen ürünün sağlık açışından herhangi bir risk oluşturmaması için gereken tüm önlemleri belirleyip, tedarikçiden tüketiciye kadar olan bütün aşamalarda yönetim sistemleri politikasını esas alarak gerçekleştirmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi / Sera Gazı Doğrulaması

  

Mey olarak, çevreye verilen etkilerin olabilecek en az düzeyde tutulması, atıkların azaltılması, ayrıştırılması ve geri dönüşümün sağlanması, sera gazı emisyonlarımızın hesaplanarak karbon ayak izimizin çıkarılması, doğal kaynak ve enerji tüketiminin en aza indirilmesi için azami gayret göstermekteyiz. Yüksek alkollü içki sektöründe çevre yönetim sistemini ISO 14001 standardına uygun belgeleyen ilk ve tek firmayız. Çevresel etkilerimizi detaylı olarak tespit edip, kontrol altına alarak çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz.

Sera Gazı Beyanı

Türkiye'de gıda sektöründe ilk defa Mey Alkollü İçkiler Nevşehir İçki Fabrikası 2009 yılı sera gazı raporu ve sera gazı envanterini uluslararası geçerliliği olan ISO 14064:1 Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması Standardına uygun olarak hazırlamış ve bağımsız bir kuruluş olan Lloyd's Register 'e 07/10/10 tarihinde doğrulatmıştır.

Ü​rün Karbon Ay​akizi Doğrulaması

Türkiye'de ilk defa Kayra Vintage Serisi beyaz ve kırmızı şaraplarının hayat boyu döngüleri sonucunda açığa çıkan sera gazı emisyonlarının PAS 2050:2008 standardına göre hesaplanması yapılmıştır. Bağımsız bir kuruluş olan Bureau Veritas firmasına 05/09/2011 tarihinde doğrulatılmıştır.

ISO 45001 / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

  

Mey olarak, en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı da bu alanda gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları öncelikli şartlarımızdandır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda ISO 45001:2018 Yönetim Standardı, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modeli olarak benimsenmiş ve Türkiye'de yüksek alkol sektöründe bir ilke imza atılarak aldığı OHSAS 18001:2007 sertifikasını, 2019 yılındaki versiyon geçişiyle ISO 45001:2018 olarak güncellenmiştir.

ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin Kapsamı

  

MEY Alkollü İçkiler’in rakı, votka, cin, likör, şarap, suma ve tarımsal kökenli etil alkol üretimi ve anason işleme faaliyetleri ile Mey İçki’nin alkollü içkilerin depolanması ve dağıtımını kapsamaktadır.

• Mey İçki ve Mey Alkollü İçkiler Merkez Ofis:

Alkollü içkilerin üretimi, depolanması ve dağıtımına yönelik planlama ve koordinasyon faaliyetleri ve bunlarla ilgili yatırım süreçleri

• Alaşehir Fabrikası:

Yaş ve kuru üzümden suma üretimi ile rakının üretimi, dinlendirmesi ve şişelenmesi, tüm depolama faaliyetleri, arıtma tesisi ve ısı merkezi gibi tüm fabrika ana süreçleri ve yardımcı süreçler.​

• Nevşehir Fabrikası:

Yaş ve kuru üzümden suma üretimi ile rakının üretimi, dinlendirmesi ve şişelenmesi, depolama faaliyetleri, arıtma tesisi ve ısı merkezi gibi tüm fabrika ana süreçleri ve yardımcı süreçler.​


• Bilecik Fabrikası:

Cin üretimi, votka üretimi, likör üretimi, depolama faaliyetleri, arıtma tesisi ve ısı merkezi gibi tüm fabrika ana süreçleri ve yardımcı süreçler.​


• Karaman Fabrikası:

Tarımsal kökenli hammaddelerin öğütülmesi, sıvılaştırılması, fermantasyon ve distilasyonu ile tarımsal kökenli etil alkol üretimi, tüm depolama faaliyetleri, arıtma tesisi ve ısı merkezi gibi tüm fabrika ana süreçleri ve yardımcı süreçler.​


• Tarsus Fabrikası:

Yaş ve kuru üzümden fermantasyon ve distilasyon ile suma üretimi, tüm depolama faaliyetleri, arıtma tesisi ve ısı merkezi gibi tüm fabrika ana süreçleri ve yardımcı süreçler.​


• Şarköy Fabrikası:

Farklı tipte şarapların üretilmesi, şişelenmesi, tüm depolama faaliyetleri, arıtma tesisi ve ısı merkezi gibi tüm fabrika ana süreçleri ve yardımcı süreçler.​


• Elazığ Fabrikası:

Farklı tipte şarapların üretilmesi, şişelenmesi, tüm depolama faaliyetleri, arıtma tesisi ve ısı merkezi gibi tüm fabrika ana süreçleri ve yardımcı süreçler.​


• Acıpayam Anason İşletmesi:

Anasonun seçilmesi, elenmesi, paketlenmesi ana süreçleri ve yardımcı süreçler.​


• MEY Depolar:

Gebze Depo : Alkollü içkilerin depolanması ve dağıtımı
Nevşehir Depo : Alkollü içkilerin depolanması ve dağıtımı
Alaşehir Depo : Alkollü içkilerin depolanması ve dağıtımı

TS EN ISO 50001 / Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Bu doğrultuda, 2012 yılı Haziran ayında Nevşehir İçki Fabrikamız, 2014 yılı Ekim ayında Tarsus Fabrikamız ve 2015 yılı Ocak ayında da Bilecik Fabrikamız bu belgelendirmeye hak kazanmıştır. İleriki dönemlerde ISO 50001 belgelendirme sürecine diğer fabrikalarımızın da dahil edilmesi planlanmaktadır.​​​​​​​​​​​​​​