Gelişim Yolculuğu

Büyüme zihniyeti

Mey|Diageo’da yeni açılan ya da boşalan rolleri, gelişimin ve öğrenmenin peşinde koşan çalışanlarımızla paylaşarak, departmanlar arası geçiş fırsatları yaratıyoruz.

“Büyüme Zihniyeti” yaklaşımımız, çalışanlarımızın zorluklara meydan okumasına olanak sağlıyor ve onlara engeller karşısında yılmama konusunda destek oluyor. Alışkanlıkların değiştirilebilir, yeteneğin geliştirilebilir olduğuna inanıyor ve gelişim programlarımızı bu yaklaşım üzerine kurguluyoruz.