Rakı

Kuşaklar Boyunca Süren Gelenek

500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen rakı kategorisindeki markalarımız; Yeni Rakı, Tekirdağ Rakısı, Kulüp Rakı, Altınbaş, İzmir Rakısı ve Yekta Rakı’dan oluşmaktadır.

2001 yılında, Türkiye’de yüksek alkollü içkilerdeki devlet tekelinin kaldırılması ve özelleştirme ile birlikte rakının da ilk kez özel sektör tarafından üretilmesinin önü açılmış ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun değişmesi ile kanunda ilk kez bir “rakı tanımı” yapılmıştır. Bu kanun ile 4250 sayılı Kanun’un 3. maddesine “Üzüm kökenli bir distilat olan suma veya tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumanın, beş bin litre veya daha küçük hacimli geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu ile ikinci kez distile edilmesiyle üretilen rakının, Türkiye’de üretilmesi ve üründeki toplam alkolün en az %65’inin suma olması şarttır” tanımı eklenmiştir.

Görüldüğü gibi rakının tanımı tarihte önemli bir yere sahip olmakla birlikte, gerek alkollü içki olması nedeniyle özel hükümlere, gerekse gıda maddesi olması nedeniyle genel hükümlere tâbi olmuştur. Ancak, rakı tanımının 2001’den itibaren kanun kapsamına alınması önemlidir. Bu şekilde, devletin tek üretici olduğu yıllardan serbest piyasa yapısına geçilirken ve piyasaya yeni üreticiler girerken, rakının geleneksel hammaddelerinin ve geleneksel üretim sürecinin korunması sağlanmış; böylece rakının geleceği güvence altına alınmıştır. 2009 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından “rakı” coğrafi işaret tescili yapılarak koruma altına alınmıştır.

Devraldığımız mirasa sahip çıkarak, rakının geleneksel üretim ve içim biçimlerine bağlı kalıyor, 500 yıllık geçmişi kendine özgü tarzıyla günümüze taşıyoruz. Portföyümüze eklediğimiz her yeni ürünlerle rakı adabını korumayı hedefliyoruz.​​​​​