Ekosistem

Ekosistem

Mey|Diageo olarak, kendimizi Türkiye ve dünyada gastronominin, tarımın, turizmin önemli bir bileşeni olarak görüyoruz. Bu ekosistemlerle dayanışma içinde olup, onlar ilerledikçe ve yükseldikçe hep beraber yükseleceğimize inanıyoruz. “Mey|Diageo ekosistemi” olarak nitelendirdiğimiz bütünü; çalışanlarımız, üzüm ve anason çiftçileri, gastronomi ve turizm sektörlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak çalışan yüz binler oluşturuyor. Biz de bu değerli ekosistem için maddi-manevi destekler vererek, farklı faydalar sağlayan birçok dayanışma projesi gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz, ancak dayanışma içerisinde olarak daha güzel yarınlara ulaşabileceğimizi biliyoruz.

Mey|Diageo olarak en çok önem verdiğimiz değerlerin başında “emeğe saygı” geliyor. Dayanışma anlayışımızın temelinde de bu felsefe yatıyor. Bu sebeple;

- Ana bölgede azalan üretimi artırmak amacıyla üreticilere tohum, mazot ve gübre desteği veriyoruz.
- Türkiye’de tarım işçilerine aynı şartların sunulması konusunda öncülük ediyor, bağlarımızda çalışan kadın ve erkek emekçilere aynı koşulları sağlıyor ve aynı yevmiyeyi veriyoruz.
- Pandemi döneminde çiftçinin karşılaştığı ekonomik tahribatı azaltmak adına, Elazığ’da ihtiyacımızın 2 katı üzüm satın alımı gerçekleştirdik.

Bu ve benzeri projelerle, dayanışma içerisinde ekosistemimize destek vermeye devam edeceğiz.