Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik bizim için “olursa iyi olur” denilebilecek bir konu değil. Tarıma dayalı bir sanayi kuruluşu olarak; işgücünün, doğanın ve hammaddenin sürdürülebilirliği için çalışmalar yürütüyoruz.

İşgücünün sürdürülebilirliği kapsamında; ana bölgede azalan üretimi artırmak için üreticilere tohum, mazot ve gübre desteği, kadın ve erkek emekçilere aynı koşullar ve aynı yevmiye gibi öncü çalışmalarımız mevcut. Doğanın sürdürülebilirliği kapsamında; Türkiye’de ilk defa arıtma çamurunun tuğla imalatında hammadde olarak kullanılmasını sağlamaktan sera gazı salınımını azaltmaya, daha az su harcayarak su verimliliği sağlamaktan toprağa atılan atığı azaltmaya kadar birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Hammaddenin sürdürülebilirliği kapsamında ise çiftçi destekleri, eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlemek, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle tohum ıslahı, kalite artırma gibi konularda ortak projeler yürütmek gibi çalışmalarımız bulunuyor.

Çalışmalarımızın tamamını incelemek üzere Sürdürülebilirlik Performans Raporumuza ulaşmak için tıklayın.


İş stratejilerimize ve operasyonel performansımıza entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik anlayışıyla, ülkemiz ve gezegenimiz üzerinde yaratacağımız olumlu etkinin her yıl artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.